BE your own Impulse!
 
 


Woonin - Marcel Vogel - Lead Architect

Van IT-feestje naar bedrijfsfeestje

"Eind maart 2022 kreeg ik de vraag of ik als programmamanager het onderdeel 'ICT en processen' wilde begeleiden bij de fusie tussen Mitros en Viveste, tegenwoordig bekend als Woonin. Om te voorkomen dat het een technisch traject zou worden hebben we besloten direct de business erin te betrekken. Bij DE standaard, een groot project uit 2021, is dit een expertise gebleken van BE impulse. Mede dankzij BE impulse hebben we de fusie binnen de gestelde termijn weten te realiseren in zeer goede samenwerking met de business."

Lees het hele verhaal hier.


Woonbron - Romee van Barneveld (Manager I&A) & Rutger Horbach (informatiemanager)

''BE impulse is vanaf 2019 betrokken bij Woonbron en heeft Woonbron op verschillende projecten en werkzaamheden ondersteund zoals het implementeren van een chatbot, professionaliseringen van het beheer op ons CRM systeem (Iris), het opzetten en ondersteunen van testmanagement. Daarnaast hebben ze bijgesprongen in verschillende functioneel beheer taken op de afdeling I&A. De inzet van zowel Bertine, Eline als Yvonne waren altijd op hoog professionaliteitsniveau. Met hun ervaring, kennis, kritische blik en prettige houding hebben ze ervoor gezorgd dat we snelheid hielden en steeds het gewenste resultaat bereikten. Het was een genoegen om met ze samen te werken!''
Bo-Ex - Marieke Heilbron (manager Wonen)

''Eline heeft een sterke basis in hospitality en veel ervaring bij woningcorporaties. Bovendien kent ze de werkwijze van verschillende primaire systemen goed, waardoor ze in de hele keten, van visie tot praktische uitvoering grote toegevoegde waarde brengt. Maar het is niet alleen haar inhoudelijke kennis en ervaring die maakt dat een samenwerking met Eline soepel en succesvol verloopt. Het is haar talent om mensen intern en extern te verbinden, processen te overzien én iedereen erbij te houden waardoor ze tot mooie resultaten komt. In een overzichtelijk tijdsbestek begeleidde Eline Bo-Ex naar het doel: een breed gedragen Visie op Dienstverlening.


We schakelden Eline daarna in om ons ook te begeleiden bij de implementatie van het grootste actiepunt: het gaan werken met een nieuwe tool en platform voor alle dienstverlening voor huurders, inclusief het bouwen en in gebruik nemen van een kennisbank, website, klantportaal en intranet. Ook in dit proces was de begeleiding van Eline uitstekend. Wat ik hierbij als eindverantwoordelijke heel prettig vond is dat ze me in het hele proces goed op de hoogte hield.


Kortom: Eline biedt een organisatie kennis, ervaring én uitstekende proces- en projectleiding, op een uiterst vrolijke en mensgerichte manier waardoor ze de organisatie helpt om stappen te zetten en resultaten te bereiken.''

 

Databalk - Marco Klinkenberg (relatiemanager)

''Wat een mooi nieuw team van bevlogen en veelzijdige dames! Voor niets draaien zij hun hand om of het nu gaat om organisatieadvies, projectmanagement, het beheersen van klantprocessen, ondersteuning bij webdesign, koppelvlakken bespreken, etc. ze kunnen het allemaal en ook nog heel goed. En of het nu gaat om een vrolijke noot of een serieus gesprek: Met de dames van BE impulse is het altijd fijn samenwerken! '' 


     


Woonbron - Marcel Vogel (manager I&A)

''Al ruim een jaar maken we bij Woonbron tot volle tevredenheid gebruik van de diensten van Eline en Bertine van BE impulse. De dames zijn deskundig en betrouwbaar en altijd bereid om een stapje harder te lopen. Van inhoudelijke vraagstukken tot projectmanagement. Zo heeft Bertine ons onder andere begeleid in het implementeren van diverse IRIS updates inclusief nieuwe functionaliteiten. Eline heeft ons onder andere begeleid met diverse Empire updates en het ontvlechten van een onderhoudsentiteit (Vastgoedservice). Daarnaast hebben zij meegeholpen in een stuk coaching en teamontwikkeling. Een fijne club om mee samen te werken!''

Servatius - Nico Gijbels (manager Klant en Wonen)

“Afgelopen jaar heeft BE impulse Servatius ondersteund in het optimaliseren van onze klantprocessen, de daarmee samenhangende klanttevredenheid en ons CRM systeem Iris in het bijzonder. We zijn samen uitgegaan van het “train-de-trainer” principe. Naast inhoudelijke ondersteuning bij de inrichting van het systeem zijn ook de kerngebruikers intern meegenomen om hun kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het systeem te vergroten. Ook heeft BE impulse naar volle tevredenheid van alle betrokkenen opgetreden als intermediair tussen Servatius en onze leverancier. We zien BE impulse echt als een partner en zullen zeker overwegen als dit meerwaarde is om BE impulse voor toekomstige ondersteuning in te huren.”


 Laurentius - Mara van der Lans (manager Wonen)


 “Vanuit de rollen senior user, opdrachtgever en manager wonen heb ik met BE impulse mogen samenwerken. Mijn ervaring met BE impulse is dat het een zeer ervaren, hands-on en flexibele organisatie is, waar je op kunt bouwen. BE impulse brengt op een prettige, mensgerichte manier, samen met alle spelers en belanghebbenden, projecten tot een goed einde. Of dit nu een relatief overzichtelijk of een zeer omvangrijk project is, een project met vaste kaders, of juist een die een organische en iteratieve aansturing verlangt. BE impulse weet er raad mee! Gelijktijdig laat BE impulse je eigen organisatie groeien en bloeien. Zo leert en ontwikkelt iedereen van een samenwerking met BE impulse”


CasadeStephan van Erp (Manager Strategie & Bedrijfsvoering Casade)


''Soms heb je dat wel eens, dat alles als een puzzel ineen valt. Dat is wat Casade ondervond toen we op een zaterdagochtend voor het eerst contact zochten met Bertine en Eline. Casade had direct voor langere tijd hulp nodig op het gebied van functioneel beheer. Naast het vakmanschap van Bertine en Eline bleek als snel dat BE Impulse van veel meer markten thuis was. De kiem voor een duurzame samenwerking tussen Casade en BE Impulse was gelegd. En wat is het prettig om hun veelzijdigheid in te kunnen zetten: van VERA-koppelingen tot Releasebegeleiding, van projectleiding tot interim-coördinator. BE Impuls kan het allemaal! Gedegen en betrouwbaar, met kennis van zaken, soms een kritische noot, dan weer enthousiasmerend. En niet onbelangrijk: ze hebben er lol in! Of je nu Bertine, Eline, Marco, Ramon of Yvonne heet of wie dan ook: BE Impulse is voor Casade duurzaam dichtbij.''