BE your own Impulse!
 
 


Servatius - Procesoptimalisatie nieuwbouw

De afgelopen jaren zijn weinig nieuwbouw woningen gebouwd door Servatius, maar de komende jaren wordt weer volop nieuwbouw ontwikkeld. BE impulse helpt Servatius met het beschrijven van het nieuwbouwproces. Daarnaast wordt het proces niet alleen beschreven maar ook voorzien van een klantreis zodat zowel het interne proces helder wordt bij de medewerkers, als het externe proces voor de klant. Gedurende het hele proces staat de klant centraal.
Meer info


Meer infoMitros - DE Standaard implementatie Dynamics Empire

BE impulse is verantwoordelijk voor een succesvolle businesstransitie in de adoptie van de DE standaard. Daarnaast is BE impulse verantwoordelijk voor de gehele testcoördinatie van de DE standaard binnen Mitros. 

Waardwonen (Her)implementatie DMS / ECM strategie opstellen en herijken van bewaar- & vernietigingsbeleid

In 2019 is Waardwonen gestart met de implementatie van het nieuwe DMS systeem. Door COVID-19 en interne factoren is dit project destijds stil komen te liggen. In 2021 heeft Waardwonen BE impulse gevraagd om dit project opnieuw op te pakken. Bestaande aannames en inrichtingen zijn geactualiseerd en er is een nieuw plan gemaakt om alsnog de beoogde doelstellingen te realiseren. De digitalisering van fysieke archieven is voltooid en BE impulse begeleid Waardwonen bij het ingebruik nemen van het aanschafte DMS-systeem en het borgen in de dagelijkse operatie.  


Meer info

Meer info


Intermaris Implementatie van autorisaties en bewaartermijn binnen het DMS

Intermaris werkt al enige tijd met het Document Management Systeem (DMS) E-Content. Op dit moment willen zij een optimalisatieslag maken om verder tegemoet te komen in regelgeving en anderszijds het gebruikersgemak te stimuleren. De begeleiding voor een juiste inrichting van de autorisaties en bewaartermijnen binnen het DMS is waar BE impulse de organisatie bij ondersteunt.


Elan Wonen Implementatie klantvolgsysteem / nieuwe website

BE impulse is verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement t.b.v. de implementatie van het nieuwe klantvolgsysteem en nieuwe website. Daarbij hebben wij aandacht voor de adoptie in de organisatie bij de ingebruikname van het systeem.Meer info

 
Meer info
Woonconcept - Implementatie van Whatsapp 

Woonconcept wil haar contactkanalen uitbreiden door het toevoegen van Whatsapp. Door middel van een pilot ervaart Woonconcept of het kanaal Whatsapp de dienstverlening naar de huurders verbetert en verrijkt. Door huurders een extra platform te bieden wil Woonconcept aansluiten bij de huidige communicatiemiddelen en beoogt hiermee ook een extra doelgroep te bereiken die via de meer traditionele kanalen geen tot weinig contact opnemen met Woonconcept.

Casade

Type project: R20 implementatie

Projectmanagement & testcoördinatie van de implementatie van de R20 release van Dynamics Empire. Inclusief alle integraties en koppelingen en het borgen van een succesvolle business transitie. Daarbij is zowel oog voor de technische implementatie als de processen voor de eindgebruikers. 


Type project: KOVRA koppeling

Realisatie van de KOVRA koppeling tussen de hoofdaannemers en Casade. Waarbij niet alleen de technische koppeling wordt geborgd maar ook het proces wordt uitgediept en geoptimaliseerd. 


Type project: Optimalisatie onderhoud  

De optimalisatie van de NPO processen 'reparatieonderhoud' en 'mutatieonderhoud'. Doelstellingen van dit project zijn:


  1. Standaardiseren met het oog op de R20 en de 'road to the cloud'- ambitie van de corporatie.
  2. Optimalisatie om op bovenstaande processen zo optimaal mogelijk het werk te verrichten.
  3. De inrichting van Dynamics Empire KOVRA ready maken.


Door bovenstaande 3 doelstellingen te behalen kan voortgebouwd worden op de IV&A doelstelling om te standaardiseren en digitaliseren met de bijbehorende ambities zoals de implementatie van de KOVRA-koppeling, digitale dienstverlening en digitale communicatie. 


Meer info

Meer infoAlwel - Verbeteringen onderhoudsproces

BE impulse ondersteund Alwel bij het doorvoeren van verbeteringen op het onderhoudsproces in de applicatie. Voor de intake van reparatieverzoeken wordt gebruik gemaakt van het CRM systeem IRIS. BE impulse ondersteunt door de goede vraag te stellen, te helpen met het wijzigen van het systeem waar nodig en te borgen dat het beheer hiervan te overzien blijft.


Woonwenz - VERA WRV koppeling

BE impulse voert het volledige projectmanagement uit ten behoeve van de implementatie van de VERA WRV koppeling met het woningzoekenden systeem. Van contacten met de leveranciers tot het begeleiden van de eindgebruikers. BE impulse ontzorgt van A tot Z.Meer info