BE your own Impulse!
 
 

Nieuws


Terug naar overzicht

13-03-2023

Kerngebruikerschap uit het oogpunt van de business

Kerngebruikerschap is een thema dat niet meer weg te denken valt uit elke organisatie. Door een werknemer deze rol te geven wordt geprobeerd een brug te slaan tussen ontwikkeling enerzijds, en uitvoering anderzijds. Daarmee wordt de verbinding gemaakt tussen de business en ICT. Daarom lees je vandaag deel 1 van deze tweeluik: kerngebruikerschap vanuit het oogpunt van de business.

De kerngebruiker
Een kerngebruiker speelt een belangrijke en centrale rol door de verbinding te leggen tussen de business en ICT. Deze twee partijen spelen op hun beurt weer een cruciale rol in de ontwikkeling van bijvoorbeeld applicaties enerzijds, en het gebruik van deze applicaties anderzijds. Klinkt logisch, maar in praktijk blijkt hier zonder de inzet van kerngebruikers een grote kloof tussen deze domeinen te ontstaan. In een later blog lees je over deze kerngebruiker vanuit een ICT oogpunt, maar in deze blog hebben we het over het oogpunt van de business.

Kerngebruikerschap uit het oogpunt van de business
Vanuit de business leeft vaak de overtuiging dat de applicaties waar mee gewerkt wordt het proces ondersteunen. Oftewel: ICT faciliteert de organisatie. De business geeft aan welke wensen zij hebben, en ICT vertaalt dit door naar programma's en applicaties. Toch heeft de business ook het idee dat zij het werk van ICT niet altijd begrijpen. Door betrokken te zijn bij de ontwikkelingen die ICT doorvoert kan de business meedenken in het bepalen van prioriteiten. Door een collega de rol van kerngebruiker te geven kan dit gat worden gedicht en ontstaat meer cohesie tussen business en ICT.

Systeemdenken, procesdenken, klantdenken?
Door een kerngebruiker tussen de business en ICT te plaatsen ontstaat dus meer verbinding. Beide onderdelen zijn op de hoogte van elkaars werkzaamheden en wensen en ze delen dezelfde doelen. Een mooi bijkomend voordeel is de verschuiving op het gebied van denken. Waar eerst vooral vanuit het systeem gedacht werd ('onze doelen sluiten aan op onze systemen') verschuift dit de laatste jaren naar procesdenken ('ons proces staat centraal en hier moeten onze systemen op aansluiten'). Echter, door een kerngebruiker te activeren kun je nog een stap verder en de richting van klantdenken inslaan. Omdat afdelingen aan elkaar gekoppeld worden kan vanuit de klantbehoefte een proces worden ingericht, waar vervolgens de applicatie op aangesloten kan worden. Een goed voorbeeld van een mooie, ronde cirkel.

Ben jij ook op zoek naar de invulling van kerngebruikers binnen jouw organisatie? Of wil je een keer sparren over de noodzaak van een kerngebruiker? Leuk, we helpen je graag.Terug naar overzichtBlijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van de laatste informatie, interessante weetjes en ontwikkelingen?